Varför är olagligt spel som kallas en enorm underjordisk industri

varför är olagligt spel anses vara ett brott utan offer

elco International har också en särskild satsning på Kambodjanska casino operatör och utrustning maker Entertainment Spel-Asien Inc (OJ), och levererar teknik till Kina lotteri marknaden.elco International 2014 resultat ingår en "post-förvärv-förlust på cirka HKD10,031,000 hänförligt till den verksamhet som genereras av OJ", sa en förälder.n November 26, Nasdaq-noterade OJ blev ett dotterbolag till koncernen genom teckning av aktier i enlighet med en OJ nyemissionen.u nder året till 31 December intäkter från lotteri-tjänster MelcoLot Ltd där koncernen har en 40.65 procent eget kapital räntebärande minskade med 17 procent till HKD45.3 miljoner "kan hänföras till en låg marginal strategi i lotteri terminaler och delar distributionsverksamhet för att behålla marknadsandelar," sade Melco International.elco Internationella sa att – tillsammans med en betald anticiperad dividend av HKD0.116 cent per aktie, uppgående till HKD181.2 miljoner – alla utdelningar uppgick för året till HKD0.191 per aktie, eller HKD297.2 miljoner. varför är olagligt spel som kallas en enorm underjordisk industri.